2023.01.27, péntek
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Önkormányzat

Nem kerül megtartásra a március 15-i ünnepség

Kategória: 
Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020. március 15-re tervezett ünnepi megemlékezés lemondásáról döntött, így az nem kerül megtartásra.
Köszönjük megértésüket!

 

Tudnivalók a helyi adókról 2020-ban

Kategória: 

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 2020-ban nem változott. Az adó éves mértéke építmény és lakásbérleti jogviszony esetében 10.000 Ft, telek tulajdon után 8.000 Ft-ot kell fizetni. Az idei évre megállapított kommunális adó I. félévi részletét 2020. március 16-ig, II. félévi részletét 2020. szeptember 15-ig lehet adópótlék-mentesen megfizetni. Fontos tudni, hogy építmény, illetve telektulajdonos esetén az adó alanya az, aki az év első napján az építmény, illetve a telek tulajdonosa. Az adózóknak az adókötelezettséget érintő változásról bejelentést kell tenni annak keletkezésétől számított 15 napon belül. Továbbra is mentesülnek a kommunális adó megfizetése alól azok a 70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek, akik a mentességre irányuló igényüket változás bejelentő nyomtatványon jelzik a Polgármesteri Hivatal felé. A bejelentést az erre a célra szóló nyomtatványon, írásban kell megtenni, amely igényelhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető településünk honlapjáról. Adómérték változás esetén, a gépjárműadó I. félévi részlete a 2020. évi határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, II. félévi részlete 2020. szeptember 15-ig fizethető meg adópótlék-mentesen. Amennyiben a gépjármű adómértéke 2020. január 1-jén nem változik, az adó I. félévi részletét 2020. március 16-ig, II. félévi részletét 2020. szeptember 15-ig kell megfizetni. Az adómérték változással nem érintett gépjárművek adójáról az adózó értesítést kap. Kérjük a tulajdonosokat, hogy gépjárműveik tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentésének ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Okmányirodáját szíveskedjenek felkeresni. 

 

Hirdetmény

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata értesíti a hozzátartozókat, hogy a temető és temetkezés rendjéről szóló 7/2005. (X.27.) sz. rendelet értelmében a köztemetőben a sírhely újraváltásának lehetőségei a következők. A temetési hely feletti rendelkezési jogot az gyakorolja, aki a temetési helyet megváltotta. A rendelkezési jog időtartama a megváltás napjától számított 25 év, urnafal esetén 20 év. A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, újraváltáskor elsőbbséget élvez az eltemettető, vagy közeli hozzátartozója. A meghosszabbítás időtartama a rendeletben rögzített időtartam (25 év).

 

Tájékoztató közösségi célt megvalósító csoportok támogatásáról

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen közösségi célt megvalósítani kívánó személyek és csoportok az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért céljaik megvalósításához kérelemre támogatást nyújt. A kitűzött célok elérése érdekében Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak (továbbiakban együtt: civil szervezetek) működésének támogatására a 2/2015 (II. 18.) számú rendelete alapján az alábbi tájékoztatót teszi közzé:

 

Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért e szervezetek működéséhez támogatást nyújt. Az önkormányzati támogatás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek pártpolitikától mentes társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom, valamint egyházak közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása. A kitűzött célok elérése érdekében Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak (továbbiakban együtt: civil szervezetek) működésének támogatására a 2/2015 (II. 18.) számú rendelete alapján a 2020. évre, az alábbi pályázati kiírást teszi közzé:

 

 

Testületi ülést tartunk

Kategória: 
címer

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2020. február 25. napján (kedden) 18.00 órától tartjuk. A testületi ülés helye: Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

 

Pénzügyi bizottsági ülést tartunk

Kategória: 
címer

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága soron következő ülését 2020. február 25. napján (kedden) 17.00 órától tartjukk.  A bizottsági ülés helye: Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

 

Meghívó tanyafórumra

Kategória: 
címer

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának tanyagondnoka tisztelettel hívom településünk lakóit 2020. február 27.-én csütörtökön 17.00 órától kezdődő tanyafórumra. Helyszín: Nyáregyházi Napsugár Óvoda Tagóvodája 2723 Nyáregyháza, Jókai út 1/A.

 

Testületi ülést tartunk

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2020. január 28. napján (kedden) 17.00 órától tartjuk. A testületi ülés helye: Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

 

Óvodapedagógust keresünk!

Kategória: 

A Nyáregyházi Napsugár Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nyáregyházi Napsugár Óvoda Tagóvodája óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, a munkavégzés helye:  2723 Nyáregyháza, Jókai út 1/A.

 

Oldalak

Subscribe to RSS - Önkormányzat