2024.04.25, csütörtök
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Önkormányzat

Nyárfa Kft. álláshirdetése

Kategória: 

A Nyárfa Településüzemeltetési és Szolgáltató Kft. pályázatot hirdet karbantartói, gépkezelői munkakör betöltésére. A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Tájékoztató közösségi célt megvalósító csoportok támogatásáról

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen közösségi célt megvalósítani kívánó személyek és csoportok az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért céljaik megvalósításához kérelemre támogatást nyújt.

 

A kitűzött célok elérése érdekében Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak (továbbiakban együtt: civil szervezetek) működésének támogatására a 2/2015 (II. 18.) számú rendelete alapján az alábbi tájékoztatót teszi közzé:

 

Testületi ülést tartunk

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2022. április 26. napján (kedden) 18.00 órától tartjuk. A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nyáry Pál út 37.)

 

Pénzügyi bizottsági ülést tartunk

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága soron következő ülését 2022. április 26. napján (kedden) 17.00 órától tartjuk. A bizottsági ülés helye: Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

 

 

Humán bizottsági ülést tartunk

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Humán Bizottsága soron következő, nyilvános ülését 2022. április 26. napján 16.00 órától tartjuk. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

 

"Az író Pilinszky János" előadás

Kategória: 
Esemény dátuma: 
csütörtök, 2022, április 14 - 18:00
Pilinszky János
Tisztelettel meghívjuk lakosainkat a Petőfi 200 Emlékév programsorozat kapcsán megalakuló Nyáregyházi Petőfi Klub megnyitójára, melyre 2022. április 14-én, csütörtökön 18.00 órakor a Kovács István Művelődési Házban kerül sor. A rendezvényen beszédet mond Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő, Mészáros Sándor polgármester és Kelemen Norbert református lelkész.
A megnyitót követően Zámbori Soma színművész és felesége, dr. Fazekas Rita mediátor "Az író Pilinszky János" című előadását tekinthetik meg. Zongorán közreműködik: Varga Sebestyén zeneszerző
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! A belépés díjtalan!

Tájékoztatás óvodai beiratkozásról

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja a Tisztelt Szülőket! 

1. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvodába beíratható minden olyan gyermek, aki 2022. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét a nevelési év folyamán bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében  található.

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.

2. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata a fenntartásában működő óvodákban a 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése alapján a 2022/2023. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját az alábbi időpontokban határozza meg:

2022. április 19. (kedd): 800 - 1700 óra

2022. április 20. (szerda): 800 - 1600 óra

Pótbeíratás: 2022. május 6. (péntek): 800 - 1600 óra

 

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

Kategória: 

Az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdetheti ki, melyről az alábbi helyeken lehet tájékozódni: www.katasztrofavedelem.hu és a www.erdotuz.hu weboldalon. A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről az interaktív erdőtérképen találhat további információkat.

Testületi ülést tartunk

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2022. március 29. napján, kedden 17.00 órától tartjuk. A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Humán bizottsági ülést tartunk

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Humán Bizottsága soron következő, nyilvános ülését 2022. március 29. napján, kedden 16.00 órától tartjuk. A bizottsági ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. 

 

Oldalak

Subscribe to RSS - Önkormányzat