2022.12.06, kedd
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Önkormányzat

Április 1-től kötelező a szájmaszk viselése Nyáregyházán!

Kategória: 
Szájmaszk viselés

Nyáregyháza Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésévé minősítette azt, ha bárki a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a tulajdonában, használatában, bérletében lévő ingatlanon kívül (közterületen, közösség elől el nem zárt területen, különösen a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben) védőfelszerelés (az orrot és a szájat egyaránt lefedő szájmaszk, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő egyéb textileszköz) viselése nélkül tartózkodik.

A szabály megszegőjével szemben a közterület-felügyelő 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, közigazgatási eljárás lefolytatása esetén pedig 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Kérjük Nyáregyháza lakosait, hogy a saját és a közösség érdekében tartsák be a védőfelszerelés viselésére vonatkozó tanácsokat és előírásokat!

Felhívás a karantén szabályainak betartására

Kategória: 
Felhívás a karantén szabályainak betartására

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján azt, aki fertőzőtt területről érkezik haza Magyarországra és vele szemben COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, az illetékes járási hivatal járványügyi megfigyelés vagy járványügyi zárlat alá helyezi.

A járványügyi megfigyelés az érintettre kötelezettségeket ró, ennek egyik legalapvetőbb eleme, hogy a megfigyelés időtartama alatt köteles otthonában tartózkodni, azt nem hagyhatja el, valamint otthonában vendégeket nem fogadhat.

Az érintett köteles a részére átadott figyelmeztető feliratot tartózkodási helyének bejárati ajtaján (mindenképp közterületről jól látható helyen) elhelyezni. Ez ad tájékoztatást arról, hogy ezekbe az ingatlanokba, az ott élőkhöz már csak a járványügyi szakemberek léphetnek be.

Településünkön eddig 2 esetben rendelt el a hatóság járványügyi megfigyelést, és várhatóan jelentősen növekedni fog azon ingatlanok száma, melyekre kikerül majd a mellékelt képen látható jelzés.

Kérjük Nyáregyháza lakosságát, hogy fokozottan figyeljenek a karanténnal kapcsolatos szabályok betartására!

A veszélyhelyzetben meghozott további intézkedések

Kategória: 
Veszélyhelyzeti tájékoztató

A veszélyhelyzetben meghozott - 2020.03.17-én Nyáregyháza Nagyközség facebook oldalán közzétett - intézkedéseket a "További részletek"-re kattintva olvashatják honlapunkon, valamint letölthetik PDF formátumban is.

 

Helyi intézkedések az új koronavírus terjedésének megelőzése érdekében

Kategória: 
Helyi intézkedések

Tisztelt Nyáregyházi Lakosok!

Mint ismert, Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki, mivel a koronavírus fertőzés lehetősége elérte az országot. Tömeges megbetegedések eddig nem fordultak elő, de hogy ez Nyáregyháza esetében így is maradjon, szükséges néhány megelőző intézkedés megtétele, melyet Nyáregyháza Nagyközség Képviselő-testülete az alábbiak szerint hagyott jóvá:

1.    A Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés folyamatos, azonban a személyes ügyintézés szünetel, kizárólag telefonon illetve e-mailben van lehetőség kapcsolatfelvételre.
Telefonszám: +36 (29) 690-180; E-mail: hivatal@nyaregyhaza.hu
Ennek biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatal bejárata zárva lesz.
Egyes, csak személyesen intézhető ügyekben (házasságkötési szándék, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése, valamint apai elismerő nyilatkozat megtétele) előzetesen, telefonon egyeztetett időpontban kerülhet sor személyes ügyintézésre.
Az egyéb ügyek beadványait a Hivatal bejáratánál elhelyezett „Levelek” feliratú gyűjtődobozba dobva juttathatják el az ügyintézőkhöz.

2.    A Nyáregyházi Napsugár Óvoda működése folyamatos, azonban a szülők az intézmény épületeibe nem léphetnek be, a gyermekeik átöltöztetéséről, a higiénés szükségletek megoldásáról – melyekhez a szükséges eszközök rendelkezésre állnak – az óvoda dolgozói gondoskodnak. A gyermekeket az óvodába bevinni
6.00 órától 8.00 óráig, az óvodából elvinni 12.30 és 13.00 óra között, valamint 15.00 óra után lehet.
Ezen időszakokon kívül az intézmény a gyermekeket nem fogadja és nem adja ki.
Azok a szülők, akik gyes, gyed, főállású anyaság, vagy egyéb ok miatt otthon vannak, ne vigyék gyermekeiket óvodába.

3.    Az orvosi rendelőkben és a védőnői tanácsadó helyiségnél is szükséges korlátozni a zárt térben együtt tartózkodók számát, ezért a váró- és rendelőhelyiségekben egyidejűleg három ellátandó tartózkodhat (gyermekorvosi rendelésen ill. védőnői tanácsadáson három gyermek, valamint egy-egy kísérő szülőjük).
Várakozni az e célra kialakított helyen kell, egymástól megfelelő távolságot (1-2 méter) tartva.
A váróterembe az ellátandó személyek egyszerre léphetnek be, és egyszerre távozhatnak, a várakozási idő alatt megfelelő távolságot kell tartaniuk egymástól.
Az ellátás igénybevételének feltétele az egészségügyi dolgozók által biztosított tisztálkodó, fertőtlenítő szerek használata a vizsgálat előtt.

4.    Az iskolában és az óvodában étkező gyermekek étkezés igényével kapcsolatos változásokat személyesen nem, kizárólag telefonon lehet bejelenteni minden nap 9.00 óráig az alábbi elérhetőségen:
Óvoda: +36 (29) 490-015 ill. +36 (29) 490-209
Iskola: +36 (30) 621-3994  –  Revákné Serfőző Mónika
Az intézményekben található konyha és étkező helyiségekbe a szülők nem léphetnek be.

5.    Javasoljuk, hogy a településen kialakított játszótereket ne használják, mivel azok folyamatos fertőtlenítése nem megoldható.

Fenti intézkedések 2020. március 16. napján 6.00 órától lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek.

Kérjük Lakosainkat, hogy a mindennapjaikban alkamazzák a higiénia alapvető szabályait, felelős hozzáállásukkal és együttműködésükkel segítsék a járvány helyi kialakulásának megelőzését!

Tájékoztató a koronavírus járványos terjedésének megelőzése érdekében

Kategória: 
Koronavírus

A Kormány a koronavírus tömeges elterjedésének megelőzése érdekében veszélyhelyzetet hirdetett, a nyáregyházi képviselő-testület pedig további, településszintű intézkedések bevezetéséről döntött.
A rendkívüli jogrend elrendelésével számos intézkedés lépett életbe, melyek betartása mindenki számára kötelező!
Önkormányzatunk továbbra is az Operatív Törzs, valamint a Kormány által megfogalmazott irányelveket követi a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban, és minden szervezettől, intézménytől, közösségtől, valamint magánszemélytől ugyanezt kéri.
Kulcsfontosságú, hogy a vírus terjedését minden eszközzel lassítsuk, ezért kérjük a Lakosságot, hogy az Operatív Törzs ajánlásait, előírásait maradéktalanul tartsa be, valamint kiemelten figyeljen a szokásos higiéniás szabályok betartására.
Kérjük, hogy a mellékelt tájékoztatókat szíveskedjenek minél több helyen megosztani, és az abban foglaltakat saját maguk, családtagjaik, embertársaik érdekében maradéktalanul betartani, valamint erre figyelmeztetni a környezetükben élőket!
Tegyünk meg mindent biztonságunk, egészségünk és a környezetünkben elők védelme érdekében!

Részletesebb információkért keresse fel a koronavirus.gov.hu weboldalt!

Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartunk

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. március 12. napján (csütörtökön) 17.00 órától rendkívüli képviselő-testületi ülést tart. A testületi ülés első napirendi pontja: településszintű intézkedések bevezetése a Covid-19 járvánnyal kapcsolatban.

Nem kerül megtartásra a március 15-i ünnepség

Kategória: 
Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020. március 15-re tervezett ünnepi megemlékezés lemondásáról döntött, így az nem kerül megtartásra.
Köszönjük megértésüket!

 

Tudnivalók a helyi adókról 2020-ban

Kategória: 

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 2020-ban nem változott. Az adó éves mértéke építmény és lakásbérleti jogviszony esetében 10.000 Ft, telek tulajdon után 8.000 Ft-ot kell fizetni. Az idei évre megállapított kommunális adó I. félévi részletét 2020. március 16-ig, II. félévi részletét 2020. szeptember 15-ig lehet adópótlék-mentesen megfizetni. Fontos tudni, hogy építmény, illetve telektulajdonos esetén az adó alanya az, aki az év első napján az építmény, illetve a telek tulajdonosa. Az adózóknak az adókötelezettséget érintő változásról bejelentést kell tenni annak keletkezésétől számított 15 napon belül. Továbbra is mentesülnek a kommunális adó megfizetése alól azok a 70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek, akik a mentességre irányuló igényüket változás bejelentő nyomtatványon jelzik a Polgármesteri Hivatal felé. A bejelentést az erre a célra szóló nyomtatványon, írásban kell megtenni, amely igényelhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető településünk honlapjáról. Adómérték változás esetén, a gépjárműadó I. félévi részlete a 2020. évi határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, II. félévi részlete 2020. szeptember 15-ig fizethető meg adópótlék-mentesen. Amennyiben a gépjármű adómértéke 2020. január 1-jén nem változik, az adó I. félévi részletét 2020. március 16-ig, II. félévi részletét 2020. szeptember 15-ig kell megfizetni. Az adómérték változással nem érintett gépjárművek adójáról az adózó értesítést kap. Kérjük a tulajdonosokat, hogy gépjárműveik tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentésének ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Okmányirodáját szíveskedjenek felkeresni. 

 

Hirdetmény

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata értesíti a hozzátartozókat, hogy a temető és temetkezés rendjéről szóló 7/2005. (X.27.) sz. rendelet értelmében a köztemetőben a sírhely újraváltásának lehetőségei a következők. A temetési hely feletti rendelkezési jogot az gyakorolja, aki a temetési helyet megváltotta. A rendelkezési jog időtartama a megváltás napjától számított 25 év, urnafal esetén 20 év. A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, újraváltáskor elsőbbséget élvez az eltemettető, vagy közeli hozzátartozója. A meghosszabbítás időtartama a rendeletben rögzített időtartam (25 év).

 

Tájékoztató közösségi célt megvalósító csoportok támogatásáról

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen közösségi célt megvalósítani kívánó személyek és csoportok az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért céljaik megvalósításához kérelemre támogatást nyújt. A kitűzött célok elérése érdekében Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak (továbbiakban együtt: civil szervezetek) működésének támogatására a 2/2015 (II. 18.) számú rendelete alapján az alábbi tájékoztatót teszi közzé:

 

Oldalak

Subscribe to RSS - Önkormányzat