2022.12.06, kedd
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Önkormányzat

Szelektív hulladékok szállítási rendje

Kategória: 

A DTkH Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje az alábbiak szerint változik: 

Képviselő-testületi ülést tartunk

Kategória: 
Képviselő-testületi ülést tartunk

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2020. július 28. napján (kedden) 17.30 órakor tartja. A testületi ülés helye: Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. A javasolt napirendi pontok a "További részletek"-re kattintva olvashatók. A képviselő-testületi ülésre minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk.

Testületi döntésekről tájékoztatás

Kategória: 

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy a képviselő-testület a legutóbbi ülésén döntést hozott egyes veszélyhezeti intézkedések feloldásáról.  Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Magyarországot érintő járványügyi veszélyeztetettség enyhülésére, a kihirdetett veszélyhelyzet alatt elrendelt alábbi korlátozásokat a határozatban megfogalmazott feltételekkel 2020. július 1. napjától feloldja:

 

Testületi ülést tartunk

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2020. június 30. napján (kedden) 17.00 órától tartjuk. A testületi ülés helye: Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

 

Altalános iskolás gyermekek nyári felügyelete

Kategória: 
Nyári gyermekfelügyelet

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 2020. június 29-től 2020. augusztus 31-ig gyermekfelügyeletet biztosít azon nyáregyházi lakóhelyű általános iskolás gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A nyári felügyelet, valamint a gyermekek részére biztosított déli meleg főétkezés térítésmentes.
A nyári napközbeni gyermekfelügyeletet a honlapról letölthető, vagy a Nyáregyházi Polgármesteri Hivataltól a 06 (29) 690-180 telefonszámon kérhető nyomtatványon lehet igényelni.

A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:
- munkáltatói igazolás, amennyiben a szülő rendelkezik munkahellyel;
- az egyéb ok fennállásának igazolását;

Az aláírt kérelmet a mellékletekkel együtt az igazgatas@nyaregyhaza.hu címre kell megküldeni, vagy a Hivatal bejáratánál elhelyezett levélszekrényben kell elhelyezni.
A kérelmeket Nyáregyháza Nagyközség polgármestere bírálja el, és a döntésről értesítést küld a kérelemben megadott e-mail címre.

Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről

Kategória: 
Szünidei gyermekétkeztetés

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata a nyáregyházi lakóhelyű gyermekek részére a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/c. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetést, azaz a déli meleg főétkezést 2020. június 16. napjától 2020. augusztus 31. napjáig ingyenesen biztosítja.
A szünidei étkezést a honlapról letölthető, vagy a Nyáregyházi Polgármesteri Hivataltól a 06 (29) 690-180 telefonszámon kérhető nyomtatványon kell igényelni. Az aláírt kérelmet a mellékletekkel együtt az igazgatas@nyaregyhaza.hu címre kell megküldeni, vagy a Hivatal bejáratánál elhelyezett levélszekrényben kell elhelyezni.
A kérelmeket Nyáregyháza Nagyközség polgármestere bírálja el, és a döntésről értesítést küld a kérelemben megadott e-mail címre.

Tájékoztató

Kategória: 
Nyitott kerékpársáv

Nyáregyháza belterületén a készülő kerékpársávok burkolatjel festését 2020.05.26-án végzi a kivitelező cég.

Ezen a napon reggel 7 és este 5 óra között az út mellett kialakított parkolóhelyek szakaszosan lezárásra kerülnek és a parkolóhelyeken a megállás időszakosan nem lesz lehetséges.

 

Kérjük, hogy a közlekedés során figyeljék a lezárásokat és gépjárművel ne hajtsanak keresztül a lezárt területeken.

Tájékoztató a veszélyhelyzetben meghozott intézkedésekről

Kategória: 
Covid-19

Tájékoztatjuk a lakosságot az érvényben lévő, és a veszélyhelyzetben 2020.05.20-án meghozott további intézkedésekről:

• A Nyáregyházi Napsugár Óvoda továbbra is kizárólag napközbeni felügyeletet biztosít a közzétett tájékoztató szerint, az intézményben nem biztosított az óvodai nevelés a rendkívüli szünet időtartama alatt.

• Az óvodás- és iskoláskorú gyermekek részére a napi főétkezést (ebédet) továbbra is csomagolt formában, kiszállítással biztosítjuk június 15-ig. Ezt követően a szünidei gyermekétkeztetés a korábban kialakított rend szerint történik.

• A polgármesteri hivatalban a személyes ügyfélfogadás továbbra is szünetel.

• A szájmaszk viselésére vonatkozó önkormányzati rendelkezés 2020. május 23-tól visszavonásra kerül. A továbbiakban a központi szabályokat kell betartani, tekintve hogy a 168/2020. (IV. 30.) Kormány rendelet előírja az üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk, sál, kendő) viselését.

• A felsőnyáregyházi „Tófenék” játszótér 2020. május 21-től ismét használható, az alsónyáregyházi pedig – a szükséges karbantartási munkálatok elvégzését követően – 2020. június 6-tól vehető ismét birtokba.

• A Kovács István Művelődési Házat és az Idősek Napköziotthonát továbbra sem biztosítjuk rendezvények, összejövetelek megtartásához.

• A Baranyi Ferenc Könyvtár és a Kaszner Margit Múzeum továbbra is zárva tart.

• Az önkormányzati kisbusz szolgáltatás továbbra is szünetel.

• Továbbra is érvényben van az a kormányzati rendelkezés, miszerint a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet kizárólag 9.00 óra és 12.00 óra között látogathatja, és a korhatár alattiak ezen időtartam alatt nem.

• A vendéglátóhelyeken (pl. étterem, kávézó, cukrászda, büfé, presszó) megengedett a tartózkodás és a fogyasztás az asztaltársaságonként értendő legalább 1,5 méter védőtávolság megtartása mellett.

Óvodai napközbeni felügyelet

Kategória: 

Tájékoztató a 40/2020. (III. 11.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt érvényben lévő rendkívüli szünetben biztosított óvodai napközbeni felügyeletről: Az óvodai ügyeletet munkanapokon azon fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek a szülője vagy más törvényes képviselője igényli. Az ügyeletet a Nyáregyházi Napsugár Óvoda nyitvatartási idejében reggel 6 órától 17 óráig biztosítja.

 

Étkeztetés igényelhető önkormányzatunknál

Kategória: 

Tájékoztató a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt, azzal összefüggésben megváltozott élethelyzetbe került nyáregyházi lakosok részére biztosított étkezésről: Nyáregyháza Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kérelemre napi egyszeri meleg ételt biztosít annak a nyáregyházi lakosnak, aki a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt munkahelyét elveszítette, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonya fennállása mellett fizetés nélküli, vagy csökkentett fizetéssel járó távollétre kényszerült, feltéve, hogy családja egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 300 %-át. Az egy főre jutó jövedelem számításánál nem vehető figyelembe a gyermekétkezésre jogosult gyermek. A jogosultságot a jogviszonyt megszüntető irat, vagy a távollétet elrendelő munkáltatói intézkedés, vagy megállapodás benyújtásával kell igazolni. A család jövedelme munkáltatói igazolással, megállapodással, vagy a járási hivatal álláskeresési támogatásról, vagy aktívkorúak ellátásról szóló igazolásával igazolható. Az étkezés biztosítása két hónap időtartamra történik, mely kérelemre két hónappal többször is meghosszabbítható.

 

Oldalak

Subscribe to RSS - Önkormányzat