2024.02.28, szerda
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat eredménye

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 

 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata részéről tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy

a Bursa Hungarica Önkormányzati

Ösztöndíjprogram 2020. évi fordulóján

benyújtott pályázatokról a 172/2019. (XI.26.) számú Kt. határozatával, az alábbiak szerint döntött a képviselő-testület:

A kiírásra összesen 7 pályázat érkezett. Mindegyik, papír alapon is beérkezett pályázat megfelelt az előírásoknak, így érvényes és eredményes volt.

 

Az „A” típusú kiírásra érkezett 7 érvényes pályázat.

A pályázókat a 2019/2020. tanév második és

2020/2021. első félévére vonatkozóan

10.000,- Ft/fő/hó összegű támogatásban

részesíti az önkormányzat.

 

A „B” típusú pályázati kiírásra nem érkezett érvényes pályázat.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.

 

Nyáregyháza, 2019. november 27.

                                                                        Mészáros Sándor s.k.

                                                                               polgármester