2021.04.23, péntek
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Önkormányzat

A közmunka-programról

Kategória: 
A közmunka-programról

Az idei évben – a monori Munkaügyi Központtal történt megállapodás alapján – folyamatosan 20 fő közmunkást foglalkoztat önkormányzatunk. Az egységesen napi 6 órát dolgozó alkalmazottak bérét és járulékait teljes egészében az állam finanszírozza a központi költségvetésből a Munkaügyi Központon keresztül.

Parkoló és új buszmegálló épült

Kategória: 
Parkoló és új buszmegálló épült a Mátyás király út mentén

Az Ebea Kft. – az Önkormányzattal történt megállapodást követően – az elkészült és jóváhagyott dokumentációk alapján megépítette a cég telephelye mellett tervezett gépkocsi parkolót. Az út mellett telepített oszlopok megakadályozzák, hogy a parkolót tehergépkocsik használják.

Az Önkormányzattal együttműködve a cég a régi óvoda mellett buszmegálló-peront is épített. Az iskolából, munkából hazaérkezők a buszról leszállva már szilárd burkolatú peronra léphetnek, amelyet egy aszfaltozott sáv köt össze a gyalogjárdával.

Elindult a „Babaprogram”

Kategória: 
10.000 Ft értékű utalványról döntött a testület

A Képviselő-testület – abból a célból, hogy községünk lakosságmegtartó ereje növekedjen, és a demográfiai mutatók kedvezőbbé váljanak – a Nyáregyházán lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen itt élő szülő(k) újszülött gyermeke részére az idei évtől kezdődően 10.000 Ft értékű gyermekszületési támogatást nyújt.

Az avar és kerti hulladékok égetéséről

Kategória: 
Avarégetés csak kedden és csütörtökön!

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetését önkormányzati rendelet szabályozza oly módon, hogy a nyílttéri égetés során az adott körülmények között a levegő tisztaságának védelme elvárható és betartható módon biztosításra kerüljön.

A rendelet értelmében az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére kizárólag keddi és csütörtöki napokon kerülhet sor!

Nyáregyházán is nyilvános az adósok listája

Kategória: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózás rendjéről szóló törvény 2012. január 1-től feljogosítja az önkormányzati adóhatóságot arra, hogy a helyi (kommunális és iparűzési) adók, valamint a gépjárműadó vonatkozásában adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és a tartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.

Az önkormányzati adóhatóság élni kíván a törvényi lehetőséggel, és rendszeresen közzé fogja tenni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján a hátralékosok listáját remélve azt, hogy ezáltal javulni fog az adófizetési morál a településen.

Bába János és Maszel Pál Díszpolgárok!

Kategória: 
Bába János és Maszel Pál Díszpolgárok

Az idei évben a képviselő-testület Bába Jánost és Maszel Pált tartotta munkássága alapján alkalmasnak arra, hogy „Nyáregyháza díszpolgára” címmel jutalmazza. Ez a legrangosabb elismerés, melyet az önkormányzat azért alapított, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé.

Oldalak

Subscribe to RSS - Önkormányzat