2021.03.07, vasárnap
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Önkormányzat

Nyáregyházán is tilos az avarégetés!

Kategória: 
Avarégetés tiltás

Tájékoztató a kerti hulladék égetés lehetőségének megszűnéséről A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja adott lehetőséget a települési önkormányzat képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására.

A fenti törvényi rendelkezés 2021. január 01-ét követően hatályát veszítette, az önkormányzat pedig nem él az 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet eltérő szabályainak alkalmazásával, így az 1/2021. (I. 6.) önkormányzati rendelet alapján 2021. február 8. napjától megszűnik Nyáregyházán az avarégetés lehetősége.

Ennek következtében az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § szabályozása érvényesül, mely szerint: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos".

A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 3.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Zinger Miklós jegyző

Államtitkári köszöntő

Kategória: 
Pogácsás Tibor

Kedves Nyáregyházi Polgárok!

A rövid nappalok és a hosszú sötét esték félreérthetetlenül jelzik az év végének közeledtét. Ez az az időszak, amikor már várjuk az ünnepeket. Az idei év azonban kegyetlen próba elé állított bennünket. A családok, a települések, az ország küzd a járvánnyal. Olyan kihívással kell szembe néznünk, amit eddig csak a filmesek fantáziájában láthattunk. Az advent, a karácsony meghitt pillanatiban gondoljunk mindazokra, akiket elért a járvány, gondoljunk azokra, akik értünk küzdenek. Ha lehet, az ünnepeket töltsük szeretteink körében és a család erejével készüljünk a következő évre. Tavasszal már sikerült, összefogással, együttműködéssel biztosan újra sikerül, legyűrjük a kórt.

Áldott karácsonyt és sikeres, boldog új évet kívánok!

 

Pogácsás Tibor

országgyűlési képviselő Fidesz-KDNP

önkormányzati államtitkár Belügyminisztérium
 

Építési szabályok 2021. január 1-től

Kategória: 
Helyi Építési Szabályzat

2020. november 26-án elfogadásra került Nyáregyháza Nagyközség Településfejlesztési Koncepciója és a Településszerkezeti Terv, valamint a vonatkozó Korm. rendeletben meghatározott, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményének kikérésével, a szükséges partnerségi egyeztetések lefolytatását követően kihirdetésre került az önkormányzat 14/2020. (XI. 26.) sz. rendelete Nyáregyháza Helyi Építési Szabályzatáról, mely a "További részletek"-re kattintva érhető el honlapunkon.

Felhívás!

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a nyáregyházi 0224/41 hrsz-ú legelő művelési ágú, 0,1320 ha területű, 0.37 AK értékű, valamint a 0224/43 hrsz-ú legelő művelési ágú, 13,8283 ha területű, 143.33 AK értékű területek haszonbérlet keretében történő művelésére 2025. december 31. napjáig tartó időtartamra. A legkisebb megajánlható haszonbérleti díj évente a mindenkori állami támogatás éves összege. Az ajánlatokat úgy kell benyújtani Nyáregyháza polgármesteréhez, hogy az 2020. december 18. napján 12 óráig megérkezzen. Az Önkormányzat fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

 

Dr. Marjai Viktortól búcsúzunk

Kategória: 

Dr. Marjai Viktor címzetes főorvos zártkörű búcsúztatójára 2020. november 14-én 14 órakor kerül sor a Nyáregyházi Köztemetőben ökumenikus szertartás keretében. 

Kérünk mindenkit, aki ismerte és szerette, hogy - a korlátozó intézkedések miatt - ebben az időpontban a saját otthonánál emlékezzen fekete szalaggal a kerítésére kötött virággal és egy mellé kihelyezett mécses meggyújtásával. A búcsúztató az internetes közösségi oldalakon élőben közvetítésre kerül. 

Dr. Marjai Viktortól búcsúzunk

Kategória: 

Mély fájdalommal, őszinte megrendüléssel értesültünk mindannyiunk által szeretett és tisztelt háziorvosunk, díszpolgárunk, Dr. Marjai Viktor címzetes főorvos elhunytáról. Életét a gyógyításnak szentelte, embersége, segítőkészsége nem ismert határokat. Imádta Nyáregyházát és az itt élő embereket...

Emléke szívünkben örökké élni fog!

 

Támogatást nyert a Nyáregyházi Sportklub Egyesület

Kategória: 

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2020.október 8-án jóváhagyta a Nyáregyházi Sportklub Egyesület sportfejlesztési programját, mely alapján tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódóan 5.985.357,- Ft támogatást biztosít.

A program megvalósításához szükséges önrész: 2.565.153,- Ft.

 

Közmeghallgatás és képviselő-testületi ülés közvetítése

Kategória: 

A közmeghallgatást és a képviselő-testületi ülést 17.00 órától élőben közvetítjük.

Tájékoztatás szociális tüzelőanyag juttatásról

Kategória: 

Az idei évben is támogatást nyert az önkormányzat tűzifa beszerzési pályázata, melynek köszönhetően – a Belügyminisztérium által nyújtott vissza nem térítendő támogatás felhasználásával – a rászorulókat, egyedül élő idős embereket fenyegető veszélyhelyzet megelőzésére segítséget tudunk nyújtani a téli időszakban.

 

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjprogram!

Kategória: 
Bursa Hungarica

Nyáregyháza Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú pályázati kiírás), továbbá 

Nyáregyháza Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázati kiírás).

 

Oldalak

Subscribe to RSS - Önkormányzat