2022.06.25, szombat
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Önkormányzat

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Kategória: 
Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Nyáregyháza Község Képviselő-testülete rendeletben korlátozta az üzletek éjszakai nyitva tartását. A szabályozás kimondja: a község közigazgatási területén működő működési engedéllyel rendelkező, valamint bejelentés alapján működő szeszes italt is forgalmazó üzletek, mozgóboltok, és szeszes italt is forgalmazó vendéglátó üzletek hétfőtől csütörtökig és vasárnap 23.00 és 06.00 óra között, pénteken és szombaton 02.00 és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva.

Elkészült a köztemető kerítése

Kategória: 
Elkészült a köztemető kerítése

Az utóbbi években egyre nagyobb méreteket öltött a vadak (elsősorban az őzek) okozta kár a köztemetőben. Az állatok az őszi/téli időszakban rendszeresen „bejártak” a temető területére – sokszor a kerítést átugorva –, és ott a sírokon elhelyezett virágokat, koszorúkat lelegelték, a temető területén károkat okoztak. Ennek az állapotnak a megakadályozására került új, oldalsó kerítés a köztemető határára. A konténer a kerítésen kívül került elhelyezésre, a tároló az új kiskapun keresztül közelíthető meg.

A közmunka-programról

Kategória: 
A közmunka-programról

Az idei évben – a monori Munkaügyi Központtal történt megállapodás alapján – folyamatosan 20 fő közmunkást foglalkoztat önkormányzatunk. Az egységesen napi 6 órát dolgozó alkalmazottak bérét és járulékait teljes egészében az állam finanszírozza a központi költségvetésből a Munkaügyi Központon keresztül.

Parkoló és új buszmegálló épült

Kategória: 
Parkoló és új buszmegálló épült a Mátyás király út mentén

Az Ebea Kft. – az Önkormányzattal történt megállapodást követően – az elkészült és jóváhagyott dokumentációk alapján megépítette a cég telephelye mellett tervezett gépkocsi parkolót. Az út mellett telepített oszlopok megakadályozzák, hogy a parkolót tehergépkocsik használják.

Az Önkormányzattal együttműködve a cég a régi óvoda mellett buszmegálló-peront is épített. Az iskolából, munkából hazaérkezők a buszról leszállva már szilárd burkolatú peronra léphetnek, amelyet egy aszfaltozott sáv köt össze a gyalogjárdával.

Elindult a „Babaprogram”

Kategória: 
10.000 Ft értékű utalványról döntött a testület

A Képviselő-testület – abból a célból, hogy községünk lakosságmegtartó ereje növekedjen, és a demográfiai mutatók kedvezőbbé váljanak – a Nyáregyházán lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen itt élő szülő(k) újszülött gyermeke részére az idei évtől kezdődően 10.000 Ft értékű gyermekszületési támogatást nyújt.

Az avar és kerti hulladékok égetéséről

Kategória: 
Avarégetés csak kedden és csütörtökön!

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetését önkormányzati rendelet szabályozza oly módon, hogy a nyílttéri égetés során az adott körülmények között a levegő tisztaságának védelme elvárható és betartható módon biztosításra kerüljön.

A rendelet értelmében az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére kizárólag keddi és csütörtöki napokon kerülhet sor!

Nyáregyházán is nyilvános az adósok listája

Kategória: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózás rendjéről szóló törvény 2012. január 1-től feljogosítja az önkormányzati adóhatóságot arra, hogy a helyi (kommunális és iparűzési) adók, valamint a gépjárműadó vonatkozásában adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és a tartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.

Az önkormányzati adóhatóság élni kíván a törvényi lehetőséggel, és rendszeresen közzé fogja tenni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján a hátralékosok listáját remélve azt, hogy ezáltal javulni fog az adófizetési morál a településen.

Bába János és Maszel Pál Díszpolgárok!

Kategória: 
Bába János és Maszel Pál Díszpolgárok

Az idei évben a képviselő-testület Bába Jánost és Maszel Pált tartotta munkássága alapján alkalmasnak arra, hogy „Nyáregyháza díszpolgára” címmel jutalmazza. Ez a legrangosabb elismerés, melyet az önkormányzat azért alapított, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé.

Oldalak

Subscribe to RSS - Önkormányzat