2021.04.23, péntek
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 400-407. § alapján, néhány engedélyköteles tevékenység bejelentés alapján gyakorolható.

Ellenőrzött bejelentés teendő a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

- kereskedelmi működési engedély,

- telepengedély,

- zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély,

- jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezéséhez, létesítéséhez, fennmaradásához

  engedély kiadásával kapcsolatos ügyek.

Az ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Ha jogszabály a kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

Az e-mail útján tett bejelentést a bejelentes@nyaregyhaza.hu címre kell megküldeni. Az e-mail cím kizárólag a bejelentések fogadására szolgál, a beérkező bejelentésről automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

A bejelentésnek tartalmaznia kell az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat, valamint mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, továbbá a Törvény 400. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatokat.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni vagy megfizetni.

A bejelentett engedélyköteles tevékenység az ellenőrzött bejelentéstől számított 15. napot követően végezhető az engedélyre jogszabályban meghatározott leghosszabb hatályossági időtartam alatt.

Az ellenőrzött bejelentési eljárás további szabályait veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény tartalmazza.

 

                                          Zinger Miklós 

                                                 jegyző