2020.08.06, csütörtök
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Tudnivalók a helyi adókról 2020-ban

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 

 

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 2020-ban nem változott. Az adó éves mértéke építmény és lakásbérleti jogviszony esetében 10.000 Ft, telek tulajdon után 8.000 Ft-ot kell fizetni. Az idei évre megállapított kommunális adó I. félévi részletét 2020. március 16-ig, II. félévi részletét 2020. szeptember 15-ig lehet adópótlék-mentesen megfizetni.

 

Fontos tudni, hogy építmény, illetve telektulajdonos esetén az adó alanya az, aki az év első napján az építmény, illetve a telek tulajdonosa. Az adózóknak az adókötelezettséget érintő változásról bejelentést kell tenni annak keletkezésétől számított 15 napon belül. Továbbra is mentesülnek a kommunális adó megfizetése alól azok a 70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek, akik a mentességre irányuló igényüket változás bejelentő nyomtatványon jelzik a Polgármesteri Hivatal felé. A bejelentést az erre a célra szóló nyomtatványon, írásban kell megtenni, amely igényelhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető településünk honlapjáról.

 

Adómérték változás esetén, a gépjárműadó I. félévi részlete a 2020. évi határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, II. félévi részlete 2020. szeptember 15-ig fizethető meg adópótlék-mentesen. Amennyiben a gépjármű adómértéke 2020. január 1-jén nem változik, az adó I. félévi részletét 2020. március 16-ig, II. félévi részletét 2020. szeptember 15-ig kell megfizetni. Az adómérték változással nem érintett gépjárművek adójáról az adózó értesítést kap. Kérjük a tulajdonosokat, hogy gépjárműveik tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentésének ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Okmányirodáját szíveskedjenek felkeresni.

 

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke nem változott, mértéke továbbra is az adóalap 2%-a. Az iparűzési adó előleg I. félévi részletét 2020. március 16-ig lehet megfizetni adópótlék-mentesen, az adó különbözet megfizetésének határideje 2020. május 31. A II. félévi adóelőleg befizetését 2020. szeptember 15-ig kell teljesíteni, az adóelőleg kiegészítésének határideje 2020. december 20. Felhívjuk a vállalkozások figyelmét, hogy az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft.

 

Talajterhelési díj megfizetésére az a magánszemély, szervezet kötelezett, aki/amely a településen kiépített, műszakilag rendelkezésre álló, bekötésre alkalmas szennyvízcsatorna-hálózatra nem köt rá, de szennyvízelhelyezést folytat, ideértve azt is, aki egyedi zárt vagy elszivárgó szennyvíztározót alkalmaz. A talajterhelési díjat önadózással kell teljesíteni, azaz a kibocsátó köteles azt bevallani és megfizetni a tárgyévet követő évben. A bevallás benyújtásának és a talajterhelési díj befizetésének határideje egyaránt 2020. március 31. A talajterhelési díj megfizetési kötelezettség a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést követő év január 1-jén szűnik meg.

Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal 

Adócsoport