2023.01.27, péntek
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Étkeztetés igényelhető önkormányzatunknál

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 

Tájékoztató a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt, azzal összefüggésben megváltozott élethelyzetbe került nyáregyházi lakosok részére biztosított étkezésről:

Nyáregyháza Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kérelemre napi egyszeri meleg ételt biztosít annak a nyáregyházi lakosnak, aki a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt munkahelyét elveszítette, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonya fennállása mellett fizetés nélküli, vagy csökkentett fizetéssel járó távollétre kényszerült, feltéve, hogy családja egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 300 %-át.

Az egy főre jutó jövedelem számításánál nem vehető figyelembe a gyermekétkezésre jogosult gyermek.
A jogosultságot a jogviszonyt megszüntető irat, vagy a távollétet elrendelő munkáltatói intézkedés, vagy megállapodás benyújtásával kell igazolni.
A család jövedelme munkáltatói igazolással, megállapodással, vagy a járási hivatal álláskeresési támogatásról, vagy aktívkorúak ellátásról szóló igazolásával igazolható.
Az étkezés biztosítása két hónap időtartamra történik, mely kérelemre két hónappal többször is meghosszabbítható.

Kérelmező a családja egy főre jutó jövedelmétől függő térítés ellenében jogosult az étkezés biztosítására.
Az étkezés térítési díjának alapja az önkormányzat étkezési térítési díjak mértékéről szóló rendeletében megállapított felnőtt ebéd térítési díja.

Az a személy akinek családjában az egy főre jutó jövedelem
- az öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át nem haladja meg, nem fizet térítési díjat;
- az öregségi nyugdíjminimum összegének 200%-át nem haladja meg, a térítési díj 25 %-át;
- az öregségi nyugdíjminimum összegének 250 %-át nem haladja meg, a térítési díj 50 %-át;
- az öregségi nyugdíjminimum összegének 300 %-át nem haladja meg, a térítési díj 75 %-át fizeti.

A rendelkezés 2020. május 4. napján lép hatályba.