2020.05.28, csütörtök
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Tájékoztatás tűzifa támogatásról

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 12/2018. (XI.7.) önkormányzati rendelete alapján a nyáregyházi állandó lakóhellyel rendelkező

•          az időskorúak járadékára jogosult személy,

•          a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

•          Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015 (II. 18.) önkormányzati rendelete alapján járó települési támogatásra, ezen belül elsősorban a települési lakásfenntartási támogatásra jogosult személy,

•          az aktív korúak ellátására jogosult személy.

részére – kérelemre – egyszeri tűzifajuttatást biztosít.

Az igények kielégítésének sorrendje egyezik az első bekezdésben szereplő felsorolás sorrendjével.

Amennyiben az első bekezdésben szereplő felsorolt igénylők kérelmének teljesítése után a rendelkezésre álló keretből lehetséges, úgy támogatásban részesülhet az a nyáregyházi állandó lakóhellyel rendelkező személy is, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét, valamint  az a nyáregyházi állandó lakóhellyel rendelkező 70 év feletti személy is, akinek családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum két és félszeresét.

 

A tűzifa támogatás mértéke háztartásonként

 

•          az időskorúak járadékára jogosult személy esetén 1,0 – 3,0 m3 tűzifa,

•          halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család esetén 1,0 – 2,0 m3 tűzifa,

•          települési támogatásra jogosult személy esetén 0,5 – 2,0 m3 tűzifa,

•          az aktív korúak ellátására jogosult személy esetén 0,5 – 1,0 m3 tűzifa,

•          más rászorult személy esetén 1,0 – 2,0 m3 tűzifa,

•          70 éven felüli rászorult személy esetén 1,5 – 3,0 m3 tűzifa

 

mely ±5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifaként kerül biztosításra.

A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető nyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani 2019. január 10. napjáig. A határidő jogvesztő.

A beérkezett kérelmek teljesítése a rendelkezésre álló keret erejéig történhet.

 

Cimlapról lekerülés dátuma: 
kedd, 2019, január 15 - 09:26