2024.06.14, péntek
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Polgármesteri Hivatal

Pótösszeírás!

Feleljünk, egymásért! 2022. évi népszámlálás - pótösszeírás! 

Ha még nem vett részt a népszámlálásban, jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban november 21. és 28. között! A pótösszeírásban azoknak kell részt venniük, akik a népszámlálási kérdőívet se online, se számlálóbiztos segítségével nem töltötték ki. A népszámlálásban való részvétel törvényi kötelesség. 2022. november 28. után már nincs lehetősége kitölteni a kérdőívet. Ne maradjon le!  

A pótösszeírás helyszíne és időpontja: 

Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal (2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.)

hétfő: 9.00-12.00 és 14.00-18.00, kedd: 8.00-12.00 és 14.00-16.00, szerda: 8.00-12.00 óráig személyesen, a többi napokon: 29/690-180-as telefonszámon 0-ás gomb, kezelő hívásával.

 

 

Változás a Polgármesteri Hivatal munkarendjében

Az energiafelhasználás csökkentése érdekében 2022. november 1. napjától-átmeneti jelleggel, a téli fűtési időszak végéig-a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal hétfőn és kedden a szokásos munkarendben, szerdán pedig 12:00 óráig működik a köztisztviselők jelenlétével; szerda délután és a további napokon “home office” munkarendben történik a feladatellátás, ekkor a Hivatal zárva tart.

A személyes ügyintézés lehetősége a következők szerint alakul:

Hétfő:      9.00-12.00 és 14.00-18.00 óráig

Kedd:       8.00-12.00 és 14.00-16.00 óráig

Szerda:    8.00-12.00 óráig

 

Szünetel a személyes ügyfélfogadás a hivatalban

Home Office

Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban az október 17-ével kezdődő héten (hétfőtől-péntekig) a személyes ügyfélfogadás továbbra is szünetel. Ezen időszakban az ügyintézés elektronikusan ill. telefonon történik. Köszönjük megértésüket!

Lakossági barnakőszén igények felmérése

Az év elején szomszédunkban kirobbant háború, továbbá a bevezetett gazdasági szankciók következében jelentősen megváltozott a gazdasági környezet, az energiaárak drasztikusan megemelkedtek. A kialakult gazdasági helyzet, valamint a következményeként létrejött energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetősekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.Ennek érdekében a Belügyminisztérium megkereste önkormányzatunkat is, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésére. Fentiekre való hivatkozással, kérnénk a széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy szíveskedjenek jelezni a barnakőszén szükségletet a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatala felé legkésőbb 2022. szeptember 26-án 16.00 óráig. A visszajelzésüket háztartásonként, mázsa mennyiségben megadva, ügyfélfogadási időben személyesen a hivatali titkárságon, vagy telefonon a 29/690-180-as központi számon, vagy e-mailben a bejelentes@nyaregyhaza.hu címre szíveskedjenek teljesíteni. Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást! Az összesített adatokat Hivatalunk a Belügyminisztérium felé továbbítja.

 

Kutak létesítési és fennmaradási engedélyeztetése

Az Országgyűlés döntésének értelmében 2023. december 31. napja lesz az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített fúrt és ásott kutak bejelentésének határideje. A szabályozás értelmében, aki ezen időpontig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt vagy ásott kútra, annak 2024. január 01. napját követően vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (Vgtv) 2020. július 1. napjától hatályos rendelkezése értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését (2020. július 1.) megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi. Felhívjuk a figyelmet, hogy az önkormányzat senkit nem küld ezzel kapcsolatban az ingatlan-tulajdonosokhoz! A fennmaradási engedély benyújtásával kapcsolatos szakértői feladatok elvégzését a tulajdonosnak kell megrendelnie és az önkormányzat e tárgyban senkit nem küld, és nem bíz meg!

 

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkarendjében 2022. augusztus 8-19. napokra igazgatási szünetet rendelt el. Ezen időszakban a halaszthatatlan intézkedést igénylő ügyekben (halálozás, balesetveszély), a 29/690-180 telefonszámon lehet üzenetet hagyni, ezt naponta ellenőrizzük és ennek alapján a szükséges intézkedéseket megtesszük. Az igazgatási szünet utáni első munkanap, a jelenleg hatályos munkarend szerint: 2022. augusztus 22. hétfő. 

Felhívás számlálóbiztosok jelentkezésére

2022. évben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra. A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatok kivételével kötelező. A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el a 2022. október 17. – 2022. november 20. közötti időszakban. A számlálóbiztos feladata a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek  felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele.

 

Munkatársat keresünk!

A Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal munkatársat keres adóügyi ügyintézői munkakör betöltésére. Ellátandó főbb feladatok: a helyi adóhatósághoz tartozó adóügyi ügyintézés (iparűzési adó, gépjármű adó, kommunális adó), adóbehajtás, adók módjára történő behajtások, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, lakbérek kezelése, behajtása. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: napi 8 óra, teljes munkaidő.

 

Felhívás számlálóbiztosok jelentkezésére

NSZ2022

 

2022. évben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra. A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatok kivételével kötelező. A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el a 2022. október 17. – 2022. november 20. közötti időszakban. A számlálóbiztos feladata a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek  felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele.

 

 

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásáról

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2022. április 4. napján, hétfőn zárva tart. 

Oldalak

Subscribe to RSS - Polgármesteri Hivatal