2021.07.24, szombat
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Önkormányzat

Pénzügyi bizottsági ülést tartunk

Kategória: 
címer

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága soron következő ülését 2020. február 25. napján (kedden) 17.00 órától tartjukk.  A bizottsági ülés helye: Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

 

Meghívó tanyafórumra

Kategória: 
címer

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának tanyagondnoka tisztelettel hívom településünk lakóit 2020. február 27.-én csütörtökön 17.00 órától kezdődő tanyafórumra. Helyszín: Nyáregyházi Napsugár Óvoda Tagóvodája 2723 Nyáregyháza, Jókai út 1/A.

 

Testületi ülést tartunk

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2020. január 28. napján (kedden) 17.00 órától tartjuk. A testületi ülés helye: Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

 

Óvodapedagógust keresünk!

Kategória: 

A Nyáregyházi Napsugár Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nyáregyházi Napsugár Óvoda Tagóvodája óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, a munkavégzés helye:  2723 Nyáregyháza, Jókai út 1/A.

 

Szociális tűzifa rászorulóknak

Kategória: 

Az idei évben is támogatást nyert az önkormányzat tűzifa beszerzési pályázata, melynek köszönhetően – a Belügyminisztérium által nyújtott vissza nem térítendő támogatás felhasználásával – a rászorulókat, egyedül élő idős embereket fenyegető veszélyhelyzet megelőzésére segítséget tudunk nyújtani a téli időszakban. A természetbeni juttatást időskorúak járadékára jogosult személyek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok, települési támogatásra ill. aktív korúak ellátására jogosult személyek kérhetik, valamint azok a nyáregyházi állandó lakóhellyel rendelkező személyek, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresének összegét és azok a 70 év feletti személyek is, akiknek családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum két és félszeresét. A kérelmeket az erre rendszeresített nyomtatványon a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani 2020. január 8-ig (a határidő jogvesztő).

 

Testületi ülést tartunk

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2019. december 17. napján (kedden) 17.30 órától tartjuk. A testületi ülés helye: Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

 

Pénzügyi bizottsági ülést tartunk

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága soron következő ülését 2019. december 17. napján (kedden) 17.00 órától tartjuk. A bizottsági ülés helye: Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

 

Humán bizottsági ülést tartunk

Kategória: 

 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Humán Bizottsága soron következő, nyilvános ülését 2019. december 17. napján, kedden 16.00 órától tartjuk. A bizottsági ülés helye: Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

 

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat eredménye

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata részéről tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjprogram 2020. évi fordulóján benyújtott pályázatokról a 172/2019. (XI.26.) számú Kt. határozatával, az alábbiak szerint döntött a képviselő-testület: A kiírásra összesen 7 pályázat érkezett. Mindegyik, papír alapon is beérkezett pályázat megfelelt az előírásoknak, így érvényes és eredményes volt. Az „A” típusú kiírásra érkezett 7 érvényes pályázat. A pályázókat a 2019/2020. tanév második és 2020/2021. első félévére vonatkozóan 10.000,- Ft/fő/hó összegű támogatásban részesíti az önkormányzat. A „B” típusú pályázati kiírásra nem érkezett érvényes pályázat.

 

Testületi ülést tartunk

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2019. november 26. napján (kedden) 17.00 órától tartjuk. A testületi ülés helye: Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

 

Oldalak

Subscribe to RSS - Önkormányzat