2022.01.18, kedd
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Önkormányzat

Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről

Kategória: 
Szünidei gyermekétkeztetés

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata a nyáregyházi lakóhelyű gyermekek részére a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/c. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetést, azaz a déli meleg főétkezést 2020. június 16. napjától 2020. augusztus 31. napjáig ingyenesen biztosítja.
A szünidei étkezést a honlapról letölthető, vagy a Nyáregyházi Polgármesteri Hivataltól a 06 (29) 690-180 telefonszámon kérhető nyomtatványon kell igényelni. Az aláírt kérelmet a mellékletekkel együtt az igazgatas@nyaregyhaza.hu címre kell megküldeni, vagy a Hivatal bejáratánál elhelyezett levélszekrényben kell elhelyezni.
A kérelmeket Nyáregyháza Nagyközség polgármestere bírálja el, és a döntésről értesítést küld a kérelemben megadott e-mail címre.

Tájékoztató

Kategória: 
Nyitott kerékpársáv

Nyáregyháza belterületén a készülő kerékpársávok burkolatjel festését 2020.05.26-án végzi a kivitelező cég.

Ezen a napon reggel 7 és este 5 óra között az út mellett kialakított parkolóhelyek szakaszosan lezárásra kerülnek és a parkolóhelyeken a megállás időszakosan nem lesz lehetséges.

 

Kérjük, hogy a közlekedés során figyeljék a lezárásokat és gépjárművel ne hajtsanak keresztül a lezárt területeken.

Tájékoztató a veszélyhelyzetben meghozott intézkedésekről

Kategória: 
Covid-19

Tájékoztatjuk a lakosságot az érvényben lévő, és a veszélyhelyzetben 2020.05.20-án meghozott további intézkedésekről:

• A Nyáregyházi Napsugár Óvoda továbbra is kizárólag napközbeni felügyeletet biztosít a közzétett tájékoztató szerint, az intézményben nem biztosított az óvodai nevelés a rendkívüli szünet időtartama alatt.

• Az óvodás- és iskoláskorú gyermekek részére a napi főétkezést (ebédet) továbbra is csomagolt formában, kiszállítással biztosítjuk június 15-ig. Ezt követően a szünidei gyermekétkeztetés a korábban kialakított rend szerint történik.

• A polgármesteri hivatalban a személyes ügyfélfogadás továbbra is szünetel.

• A szájmaszk viselésére vonatkozó önkormányzati rendelkezés 2020. május 23-tól visszavonásra kerül. A továbbiakban a központi szabályokat kell betartani, tekintve hogy a 168/2020. (IV. 30.) Kormány rendelet előírja az üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk, sál, kendő) viselését.

• A felsőnyáregyházi „Tófenék” játszótér 2020. május 21-től ismét használható, az alsónyáregyházi pedig – a szükséges karbantartási munkálatok elvégzését követően – 2020. június 6-tól vehető ismét birtokba.

• A Kovács István Művelődési Házat és az Idősek Napköziotthonát továbbra sem biztosítjuk rendezvények, összejövetelek megtartásához.

• A Baranyi Ferenc Könyvtár és a Kaszner Margit Múzeum továbbra is zárva tart.

• Az önkormányzati kisbusz szolgáltatás továbbra is szünetel.

• Továbbra is érvényben van az a kormányzati rendelkezés, miszerint a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet kizárólag 9.00 óra és 12.00 óra között látogathatja, és a korhatár alattiak ezen időtartam alatt nem.

• A vendéglátóhelyeken (pl. étterem, kávézó, cukrászda, büfé, presszó) megengedett a tartózkodás és a fogyasztás az asztaltársaságonként értendő legalább 1,5 méter védőtávolság megtartása mellett.

Óvodai napközbeni felügyelet

Kategória: 

Tájékoztató a 40/2020. (III. 11.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt érvényben lévő rendkívüli szünetben biztosított óvodai napközbeni felügyeletről: Az óvodai ügyeletet munkanapokon azon fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek a szülője vagy más törvényes képviselője igényli. Az ügyeletet a Nyáregyházi Napsugár Óvoda nyitvatartási idejében reggel 6 órától 17 óráig biztosítja.

 

Étkeztetés igényelhető önkormányzatunknál

Kategória: 

Tájékoztató a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt, azzal összefüggésben megváltozott élethelyzetbe került nyáregyházi lakosok részére biztosított étkezésről: Nyáregyháza Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kérelemre napi egyszeri meleg ételt biztosít annak a nyáregyházi lakosnak, aki a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt munkahelyét elveszítette, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonya fennállása mellett fizetés nélküli, vagy csökkentett fizetéssel járó távollétre kényszerült, feltéve, hogy családja egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 300 %-át. Az egy főre jutó jövedelem számításánál nem vehető figyelembe a gyermekétkezésre jogosult gyermek. A jogosultságot a jogviszonyt megszüntető irat, vagy a távollétet elrendelő munkáltatói intézkedés, vagy megállapodás benyújtásával kell igazolni. A család jövedelme munkáltatói igazolással, megállapodással, vagy a járási hivatal álláskeresési támogatásról, vagy aktívkorúak ellátásról szóló igazolásával igazolható. Az étkezés biztosítása két hónap időtartamra történik, mely kérelemre két hónappal többször is meghosszabbítható.

 

Április 1-től kötelező a szájmaszk viselése Nyáregyházán!

Kategória: 
Szájmaszk viselés

Nyáregyháza Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésévé minősítette azt, ha bárki a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a tulajdonában, használatában, bérletében lévő ingatlanon kívül (közterületen, közösség elől el nem zárt területen, különösen a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben) védőfelszerelés (az orrot és a szájat egyaránt lefedő szájmaszk, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő egyéb textileszköz) viselése nélkül tartózkodik.

A szabály megszegőjével szemben a közterület-felügyelő 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, közigazgatási eljárás lefolytatása esetén pedig 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Kérjük Nyáregyháza lakosait, hogy a saját és a közösség érdekében tartsák be a védőfelszerelés viselésére vonatkozó tanácsokat és előírásokat!

Felhívás a karantén szabályainak betartására

Kategória: 
Felhívás a karantén szabályainak betartására

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján azt, aki fertőzőtt területről érkezik haza Magyarországra és vele szemben COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, az illetékes járási hivatal járványügyi megfigyelés vagy járványügyi zárlat alá helyezi.

A járványügyi megfigyelés az érintettre kötelezettségeket ró, ennek egyik legalapvetőbb eleme, hogy a megfigyelés időtartama alatt köteles otthonában tartózkodni, azt nem hagyhatja el, valamint otthonában vendégeket nem fogadhat.

Az érintett köteles a részére átadott figyelmeztető feliratot tartózkodási helyének bejárati ajtaján (mindenképp közterületről jól látható helyen) elhelyezni. Ez ad tájékoztatást arról, hogy ezekbe az ingatlanokba, az ott élőkhöz már csak a járványügyi szakemberek léphetnek be.

Településünkön eddig 2 esetben rendelt el a hatóság járványügyi megfigyelést, és várhatóan jelentősen növekedni fog azon ingatlanok száma, melyekre kikerül majd a mellékelt képen látható jelzés.

Kérjük Nyáregyháza lakosságát, hogy fokozottan figyeljenek a karanténnal kapcsolatos szabályok betartására!

A veszélyhelyzetben meghozott további intézkedések

Kategória: 
Veszélyhelyzeti tájékoztató

A veszélyhelyzetben meghozott - 2020.03.17-én Nyáregyháza Nagyközség facebook oldalán közzétett - intézkedéseket a "További részletek"-re kattintva olvashatják honlapunkon, valamint letölthetik PDF formátumban is.

 

Helyi intézkedések az új koronavírus terjedésének megelőzése érdekében

Kategória: 
Helyi intézkedések

Tisztelt Nyáregyházi Lakosok!

Mint ismert, Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki, mivel a koronavírus fertőzés lehetősége elérte az országot. Tömeges megbetegedések eddig nem fordultak elő, de hogy ez Nyáregyháza esetében így is maradjon, szükséges néhány megelőző intézkedés megtétele, melyet Nyáregyháza Nagyközség Képviselő-testülete az alábbiak szerint hagyott jóvá:

1.    A Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés folyamatos, azonban a személyes ügyintézés szünetel, kizárólag telefonon illetve e-mailben van lehetőség kapcsolatfelvételre.
Telefonszám: +36 (29) 690-180; E-mail: hivatal@nyaregyhaza.hu
Ennek biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatal bejárata zárva lesz.
Egyes, csak személyesen intézhető ügyekben (házasságkötési szándék, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése, valamint apai elismerő nyilatkozat megtétele) előzetesen, telefonon egyeztetett időpontban kerülhet sor személyes ügyintézésre.
Az egyéb ügyek beadványait a Hivatal bejáratánál elhelyezett „Levelek” feliratú gyűjtődobozba dobva juttathatják el az ügyintézőkhöz.

2.    A Nyáregyházi Napsugár Óvoda működése folyamatos, azonban a szülők az intézmény épületeibe nem léphetnek be, a gyermekeik átöltöztetéséről, a higiénés szükségletek megoldásáról – melyekhez a szükséges eszközök rendelkezésre állnak – az óvoda dolgozói gondoskodnak. A gyermekeket az óvodába bevinni
6.00 órától 8.00 óráig, az óvodából elvinni 12.30 és 13.00 óra között, valamint 15.00 óra után lehet.
Ezen időszakokon kívül az intézmény a gyermekeket nem fogadja és nem adja ki.
Azok a szülők, akik gyes, gyed, főállású anyaság, vagy egyéb ok miatt otthon vannak, ne vigyék gyermekeiket óvodába.

3.    Az orvosi rendelőkben és a védőnői tanácsadó helyiségnél is szükséges korlátozni a zárt térben együtt tartózkodók számát, ezért a váró- és rendelőhelyiségekben egyidejűleg három ellátandó tartózkodhat (gyermekorvosi rendelésen ill. védőnői tanácsadáson három gyermek, valamint egy-egy kísérő szülőjük).
Várakozni az e célra kialakított helyen kell, egymástól megfelelő távolságot (1-2 méter) tartva.
A váróterembe az ellátandó személyek egyszerre léphetnek be, és egyszerre távozhatnak, a várakozási idő alatt megfelelő távolságot kell tartaniuk egymástól.
Az ellátás igénybevételének feltétele az egészségügyi dolgozók által biztosított tisztálkodó, fertőtlenítő szerek használata a vizsgálat előtt.

4.    Az iskolában és az óvodában étkező gyermekek étkezés igényével kapcsolatos változásokat személyesen nem, kizárólag telefonon lehet bejelenteni minden nap 9.00 óráig az alábbi elérhetőségen:
Óvoda: +36 (29) 490-015 ill. +36 (29) 490-209
Iskola: +36 (30) 621-3994  –  Revákné Serfőző Mónika
Az intézményekben található konyha és étkező helyiségekbe a szülők nem léphetnek be.

5.    Javasoljuk, hogy a településen kialakított játszótereket ne használják, mivel azok folyamatos fertőtlenítése nem megoldható.

Fenti intézkedések 2020. március 16. napján 6.00 órától lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek.

Kérjük Lakosainkat, hogy a mindennapjaikban alkamazzák a higiénia alapvető szabályait, felelős hozzáállásukkal és együttműködésükkel segítsék a járvány helyi kialakulásának megelőzését!

Tájékoztató a koronavírus járványos terjedésének megelőzése érdekében

Kategória: 
Koronavírus

A Kormány a koronavírus tömeges elterjedésének megelőzése érdekében veszélyhelyzetet hirdetett, a nyáregyházi képviselő-testület pedig további, településszintű intézkedések bevezetéséről döntött.
A rendkívüli jogrend elrendelésével számos intézkedés lépett életbe, melyek betartása mindenki számára kötelező!
Önkormányzatunk továbbra is az Operatív Törzs, valamint a Kormány által megfogalmazott irányelveket követi a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban, és minden szervezettől, intézménytől, közösségtől, valamint magánszemélytől ugyanezt kéri.
Kulcsfontosságú, hogy a vírus terjedését minden eszközzel lassítsuk, ezért kérjük a Lakosságot, hogy az Operatív Törzs ajánlásait, előírásait maradéktalanul tartsa be, valamint kiemelten figyeljen a szokásos higiéniás szabályok betartására.
Kérjük, hogy a mellékelt tájékoztatókat szíveskedjenek minél több helyen megosztani, és az abban foglaltakat saját maguk, családtagjaik, embertársaik érdekében maradéktalanul betartani, valamint erre figyelmeztetni a környezetükben élőket!
Tegyünk meg mindent biztonságunk, egészségünk és a környezetünkben elők védelme érdekében!

Részletesebb információkért keresse fel a koronavirus.gov.hu weboldalt!

Oldalak

Subscribe to RSS - Önkormányzat