2024.04.25, csütörtök
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Tájékoztatás kedvezményes földgáz többletmennyiség igénybevételéről

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 

Tisztelt Nyáregyházi Lakosok!

Módosult az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet, mely alapján a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül, ha több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, úgy a lakossági fogyasztó földgáz esetében kedvezményes többletmennyiség igénybevételére jogosult.

Az OTÉK szerint a lakás és az önálló rendeltetési egység fogalma a következő:

105. § *  (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé 

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Az OTÉK 1. számú melléklete az önálló rendeltetési egység fogalmát a következőképp határozza meg:

95. Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) 3. § 47. pontja szerint „lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell

tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Az ingatlanon lévő lakás rendeltetési egységek számáról a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki, amennyiben az ingatlanon található lakások kialakítása megfelel az OTÉK 105. §-a szerinti lakásmeghatározásnak.

A hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelmet, a http://nyaregyhaza.hu/polgarmesteri-hivatal/letoltheto-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-ugyek

linken elérhető, vagy a polgármesteri hivatalban beszerezhető kérelem nyomtatványon kell benyújtani a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalhoz, személyesen, vagy postai úton, vagy az epapir.gov.hu rendszeren keresztül. Az utóbbi esetben a címzettnél: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatát, a témacsoportok közül az önkormányzati igazgatást, míg az ügytípusnál az ingatlan ügyeket szükséges kiválasztani, a levél tárgyánál kérjük megjelölni, hogy hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem.

A hatósági bizonyítvány kiállítása érdekében helyszíni szemlét tartunk, a kérelmezővel előre egyeztettet időpontban.

A lakossági fogyasztó a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt kizárólag a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet szerinti kedvezmény igénybevételéhez használhatja fel az egyetemes szolgáltatónál.

Felhívom a figyelmet arra, hogy ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal  hatósági ellenőrzést kezdeményezhet, és ha az azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az meghatározott kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget az versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

 

Zinger Miklós

jegyző