2018.02.24, szombat
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Hatályos önkormányzati rendeletek

http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek - oldalon a rendeletek a módosításokkal egységes szerkezetben megtalálhatók! 

CsatolmányMéret
PDF icon 3/2015. (II.18.) - Szociális rendelet4.96 MB
A szociális ellátás helyi szabályairól.
Az államháztartáson kívüli forrás átadásról-átvételről.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet egységes szerkezetben.
A közterületen történő szeszesital árusítás és fogyasztás szabályairól szóló rendelet.
A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló rendelet.
A helyi közútra történő behajtás korlátozásáról, a behajtáshoz szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról.
CsatolmányMéret
PDF icon 7/2013. (IV.17.) - vagyongazdálkodás3.3 MB
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet.
Az állattartási rendelet módosítása: az állattartás céljára szolgáló épületek védőtávolságairól.
CsatolmányMéret
PDF icon 14/2012. (IV.25.) – Talajterhelési díj83.86 KB
A talajterhelési díjról, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról és eljárásról.
Házi víztisztító berendezés beépítésének támogatásáról.
CsatolmányMéret
PDF icon 5/2012. (II.15.) – Üzletek működése60.94 KB
Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről.
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról, egységes szerkezetben.
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről.
Nyáregyházán működő civil szervezetek és egyházak támogatására vonatkozó pályázati szabályzatról.
CsatolmányMéret
PDF icon 7/2009. (VI.20.) – Helyi védettség93.23 KB
Ingatlanok helyi egyedi védelem alá helyezéséről.
CsatolmányMéret
PDF icon 15/2007. (IX.19.) – Zeneiskolai díjak109.56 KB
Az oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményi képzés keretein belül az alapfokú zeneművészeti képzés során fizetendő térítési díj és tandíj meghatározásáról.
CsatolmányMéret
PDF icon 12/2007. (VII.25.) – Vízkorlátozás71.92 KB
A települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról.
CsatolmányMéret
PDF icon 1/2007. (I.17.) – Étkezési díjak59.67 KB
Az étkezési térítési díjak mértékéről.
A vízműből szolgáltatott ivóvízért, a csatorna és szennyvíz tisztítómű használatáért fizetendő díjak megállapításáról.
CsatolmányMéret
PDF icon 10/2006. (VII.11.) – Köztisztaság123.96 KB
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról.
CsatolmányMéret
PDF icon 9/2006. (VI.21.) – Gyermekvédelem97.63 KB
A gyermekvédelem helyi rendszeréről.
CsatolmányMéret
PDF icon 7/2005. (X.27.) – Temető101.49 KB
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről.
CsatolmányMéret
PDF icon 2/2004. (II.11.) – Vagyonrendelet120.38 KB
Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól.
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről.
CsatolmányMéret
PDF icon 8/2001. (XII.15.) – Köztisztviselők113.88 KB
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogállásának egyes kérdéseiről, illetve a juttatásokról, támogatásokról.
CsatolmányMéret
PDF icon 5/2001. (XII.15.) – Közrend74.38 KB
A prostitúció kezelésének egyes közrendvédelmi szabályairól.
CsatolmányMéret
PDF icon 11/2000. (I.1.) – Zászló55.75 KB
A középületeknek és közterületeknek nemzeti és községi ünnepeken történő fellobogózásáról.
CsatolmányMéret
PDF icon 9/2000. (X.4.) – Közterület121.02 KB
A közterületek használatáról.
CsatolmányMéret
PDF icon 5/2000. (IV.26.) – Közművelődés102.85 KB
A közművelődésről.
Nyáregyháza címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és díszpolgári cím, valamint „Nyáregyházáért” emlékplakett adományozásáról.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, 2012. októberétől hatályos, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.
A helyi adóügyekre vonatkozó elektronikus ügyintézés eljárási szabályairól.
Az elektronikus ügyintézés helyi szabályozásáról.
Helyi Építési Szabályzat
Településképi bejelentési eljárásról
Településképi véleményezési eljárásról
CsatolmányMéret
PDF icon 22-2015-iparuzesi-ado-rend.pdf270.31 KB
Az iparűzési adóról.
CsatolmányMéret
PDF icon 16-2017.pdf627.59 KB
A szociális tüzifa juttatásról.
A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól.
CsatolmányMéret
PDF icon 8-2017-kozalk-lakascelu-tam.pdf1 MB
A közalkalmazottak lakáscélú támogatásáról.
CsatolmányMéret
PDF icon 9-2017-arculati-kezikonyv-partnersegi.pdf998.05 KB
A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
CsatolmányMéret
PDF icon 15-2017.pdf614.76 KB
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díjakról
CsatolmányMéret
PDF icon 16-2017-szoc-tuzifa.pdf627.59 KB
a szociális célú tűzifa juttatásról
CsatolmányMéret
PDF icon 18-2017-gyermekszuletesi-tamogatas.pdf936.74 KB
a gyermekszületési támogatásról
http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek - linken megtalálhatók a rendeletetek a módosításokkal egységes szerkezetben!