2017.02.20, hétfő
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Önkormányzat

Civil szervezetek támogatása 2016. évben

Kategória: 
Nyáregyháza címere

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért e szervezetek működéséhez támogatást nyújt. Az önkormányzati támogatás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek pártpolitikától mentes társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom, valamint egyházak közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása. A kitűzött célok elérése érdekében Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak (továbbiakban együtt: civil szervezetek) működésének támogatására a 2/2015 (II. 18.) számú rendelete alapján a 2016. évre, az alábbi pályázati kiírást teszi közzé:

Komposztáló láda igénylések

Kategória: 
Komposztáló láda

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata az OKTFNHI-LSZF/2015-01. azonosító számú, „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás” keretében beszerzett komposztáló edényeket a helyi ingatlantulajdonosok részére térítésmentesen kiosztja. Az igénylő lap mellékelten letölthető.

 

Testületi ülést tartunk

Kategória: 
Nyáregyháza címere
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2016. február 16. napján (kedden) 17.00 órától tartjuk. A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
 

Pénzügyi bizottsági ülést tartunk

Kategória: 
Nyáregyháza címere
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága soron következő ülését 2016. február 15. napján (hétfőn) 18.00 órától tartjuk.  
 

Testületi ülést tartunk

Kategória: 
Nyáregyháza címere
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2016. január 21. napján (csütörtök) 18.00 órától tartjuk. A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
 

Felhívás a magánfőzés szabályainak változásairól

Kategória: 
Körte és pálinka

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak.

Az önkormányzatnál regisztrált, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek magánfőzés keretében történő párlat előállításához 2016. január 1-től – az előállítást megelőzően – párlat adójegyet kell igényelni. A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, amely adójegyenként egy liter párlat előállítására jogosítja a magánfőzőt. Igazolja egy liter párlat 700 forint jövedéki adótartalmának megfizetését, valamint a magánfőzött párlat eredetét is.

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve a magánfőzött párlat jogszabálysértő értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el.

Testületi ülést tartunk

Kategória: 
Nyáregyháza címere
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2015. december 22. napján (kedden) 17.00 órától tartjuk. A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
 

Tájékoztató a Bursa Hungarica 2016. évi pályázati forduló eredményéről

Kategória: 
Bursa Hungarica

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata részéről tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjprogram 2016. évi fordulójára benyújtott pályázatokról a 148/2015. (XI.24.) számú Kt. határozatával, az alábbiak szerint döntött a képviselő-testület: 

Testületi ülést tartunk

Kategória: 
Nyáregyháza címere

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2015. november 24. napján (kedden) 17.00 órától tartjuk. 

 

Szétbontott sírkövek elszállítása

Kategória: 
bontott sírkő

Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy korábban történt többszöri tájékoztatásunknak megfelelően a köztemetőben szétbontott és magára hagyott sírkövek elszállítását a temetőből megkezdtük. Amennyiben esetleg szeretnék még felhasználni ezeket, úgy haladéktalanul szíveskedjenek elszállítani a köveket, mert az általunk történt elszállítást követően erre már nem lesz lehetőségük.

Oldalak

Subscribe to RSS - Önkormányzat