2018.04.19, csütörtök
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Óvodavezetői állás pályázati kiírása

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 
Nyáregyháza Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot hirdet a „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza (Nyáregyháza, Ady E. út 1.) óvodavezetői állásának betöltésére.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje:  2016. július 31.
A megbízás időtartama: öt év
A megbízás kezdőnapja: 2016. augusztus 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2021. július 31.
 
Pályázati feltételek:  
- pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt – a köznevelési törvény 3. bekezdésében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga,
- gyakorló pedagógusként eltöltött 5 év szakmai gyakorlat az előírt képesítésnek megfelelő pedagógus-munkakörben,
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
- az intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 
- részletes szakmai önéletrajzot,
 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 
- az óvoda hagyományainak megőrzésére és továbbvitelére vonatkozó elképzeléseket,
 
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumokat
 
- a végzettséget igazoló okirat másolatát,
 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
 
 
Juttatások: bér és pótlék a hatályos jogszabályok alapján.
 
A pályázatokat – postai úton, vagy személyesen Nyáregyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál (2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37.) lehet benyújtani. A postai úton benyújtott pályázatnak legkésőbb a pályázati határidő napján meg kell érkeznie.
 
 
Cimlapról lekerülés dátuma: 
kedd, 2016, május 31 - 08:08