2020.07.09, csütörtök
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Pályázatok

Pályázati felhívás lakás bérbeadására

Kategória: 
Pályázati felhívás nem szociális bérlakás bérbeadására
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, természetben a Csengő u. 12. sz. alatt található összkomfortos nem szociális bérlakás bérbeadására. A pályázatot benyújtani pályázati adatlapon Nyáregyháza polgármesterénél lehet 2013. december 16. 16.00 óráig. A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű havi lakbérre tesz érvényes ajánlatot.
A lakás határozott időre – addig amíg a Képviselő-testület nem kívánja egyéb célra hasznosítani – kerül bérbeadásra. A más célú hasznosítás szándékának közlésétől számított 3 hónapon belül a bérlő köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátani. A bérlő elhelyezéséről maga köteles gondoskodni, cserelakásra nem tarthat igényt.

Aláírtuk a csatorna-építési szerződést

Kategória: 
Aláírtuk a csatorna-építési szerződést

2013. október 30-án aláírásra került a csatornaépítés II. ütemének kivitelezői szerződése a közbeszerzésen nyertes PW Konzorciummal (tagjai: PENTA Általános Építőipari Kft. és West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Kft.).

A szerződéses ár 1 369 876 000 Ft + ÁFA, ami Nyáregyháza és Dánszentmiklós tekintetében is az eddigi legnagyobb értékű fejlesztés a településen. Összesen közel 37 kilométernyi cső kerül majd földbe, 1408 ingatlanbekötés készül, és a szennyvíztisztító telep is bővítésre, átalakításra kerül. A NyárfaLevél újságban és az interneten tájékoztatni fogjuk a lakosságot a építés kezdési időpontjáról, helyszíneiről, és az egyéb tudnivalókról.

Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram

Kategória: 
Bursa Hungarica
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan (A típusú pályázati kiírás), továbbá Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (B típusú pályázati kiírás).
 

Katasztrófavédelmi pályázaton nyertek az önkéntes tűzoltóink

Kategória: 
Katasztrófavédelem

Huszonkilenc Pest megyei önkéntes tűzoltó egyesület szerepelt sikeresen azon a pályázaton, amelyet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség hirdetett meg a 2013-as évre.
 

"Hálózat a közösségért 2013" áramdíjhátralék csökkentő program

Kategória: 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Folytatódik az EDF DÉMÁSZ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közös hátralékkezelő programja. A program keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bács – Kiskun, Csongrád és Békés megyék teljes területén valamint Pest megye egyes részein élő rászoruló családokat részesíti támogatásban.
A célok megvalósításához 47 millió Forint áll a rendelkezésünkre.

 

Pályázati lehetőség vállalkozóknak, civileknek

Kategória: 
Esemény dátuma: 
hétfő, 2013, június 17 - 08:00
Pályázati lehetőség vállalkozóknak, civileknek

A Vidékfejlesztési Minisztérium harmadszor is meghirdeti a LEADER Program pályázatait. A korábbiaktól eltérően most könnyebben és egyszerűbben igényelhetnek támogatást a pályázók a közösségi vagy a vállalkozási célú helyi fejlesztésekhez. Az elnyerhető legkisebb összeg 200 ezer, a legnagyobb 50 millió forint. A helyi Leader akciócsoport esetében a rendelkezésre álló forrás 400 millió forint, melynek kb. 60 %-át gazdaságfejlesztésre kell felhasználni. A pályázatokat június 17-től forráskimerülésig, de legkésőbb augusztus 31-ig lehet benyújtani.

Magyar-történelem szakos tanár munkakör pályázata

Kategória: 
Nyáry Pál Általános Iskola

Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 magyar – történelem szakos tanár

munkakör betöltésére.

Matematika-fizika szakos tanár munkakör pályázata

Kategória: 
tanári állás

A Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 matematika – fizika szakos tanár

munkakör betöltésére.

Pályázati lehetőség mezőgazdasági termelők részére

Kategória: 
Pályázati lehetőség mezőgazdasági termelők részére

Mától 7,8 milliárd forintra pályázhatnak a mezőgazdasági termelők az agrártevékenységük diverzifikálásához (agrárágazaton kívüli munkahelyek létrehozásához). A pályázó akkor támogatható, ha az éves bruttó árbevétele legfeljebb 2 millió euró (kb. 600 millió forint), illetve 2011-ben a bruttó árbevételének több mint fele mezőgazdasági tevékenységből származott.

Pályázati kiírás helyi civil szervezetek és egyházak támogatására

Kategória: 
Nyáregyháza címere

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért e szervezetek működéséhez támogatást nyújt. Az önkormányzati támogatás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek pártpolitikától mentes társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom, valamint egyházak közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása.

A kitűzött célok elérése érdekében Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak (továbbiakban együtt: civil szervezetek) működésének támogatására a 6/2010 (III. 10.) számú rendelete alapján az alábbi pályázati kiírást teszi közzé:

Oldalak

Subscribe to RSS - Pályázatok