2022.05.18, szerda
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Önkormányzat

Elhunyt Lehoczki Pál, Nyáregyháza első polgármestere

Kategória: 
Gyász

Életének 78. évében elhunyt Lehoczki Pál, Nyáregyháza első szabadon választott polgármestere. Pali bácsi 1990-től két cikluson keresztül irányította településünket. Az általa vezetett testület szervezte meg a rendszerváltás utáni önkormányzati rendszert. Elkötelezetten dolgozott községünk fejlesztéséért, munkája során számos eredményt ért el. Nevéhez fűződik – többek között – a vezetékes telefonhálózat, a gáz és az ivóvízellátás kiépítése. Életében kiemelt helyet foglalt el a sport, 10 évig vezette a helyi egyesületet, melyet polgármesterré választását követően is segített és támogatott.

Lehoczki Pált Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Szelektív hulladékok szállítási rendje

Kategória: 

A DTkH Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje az alábbiak szerint változik: 

Képviselő-testületi ülést tartunk

Kategória: 
Képviselő-testületi ülést tartunk

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2020. július 28. napján (kedden) 17.30 órakor tartja. A testületi ülés helye: Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. A javasolt napirendi pontok a "További részletek"-re kattintva olvashatók. A képviselő-testületi ülésre minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk.

Testületi döntésekről tájékoztatás

Kategória: 

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy a képviselő-testület a legutóbbi ülésén döntést hozott egyes veszélyhezeti intézkedések feloldásáról.  Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Magyarországot érintő járványügyi veszélyeztetettség enyhülésére, a kihirdetett veszélyhelyzet alatt elrendelt alábbi korlátozásokat a határozatban megfogalmazott feltételekkel 2020. július 1. napjától feloldja:

 

Testületi ülést tartunk

Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2020. június 30. napján (kedden) 17.00 órától tartjuk. A testületi ülés helye: Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

 

Altalános iskolás gyermekek nyári felügyelete

Kategória: 
Nyári gyermekfelügyelet

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 2020. június 29-től 2020. augusztus 31-ig gyermekfelügyeletet biztosít azon nyáregyházi lakóhelyű általános iskolás gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A nyári felügyelet, valamint a gyermekek részére biztosított déli meleg főétkezés térítésmentes.
A nyári napközbeni gyermekfelügyeletet a honlapról letölthető, vagy a Nyáregyházi Polgármesteri Hivataltól a 06 (29) 690-180 telefonszámon kérhető nyomtatványon lehet igényelni.

A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:
- munkáltatói igazolás, amennyiben a szülő rendelkezik munkahellyel;
- az egyéb ok fennállásának igazolását;

Az aláírt kérelmet a mellékletekkel együtt az igazgatas@nyaregyhaza.hu címre kell megküldeni, vagy a Hivatal bejáratánál elhelyezett levélszekrényben kell elhelyezni.
A kérelmeket Nyáregyháza Nagyközség polgármestere bírálja el, és a döntésről értesítést küld a kérelemben megadott e-mail címre.

Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről

Kategória: 
Szünidei gyermekétkeztetés

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata a nyáregyházi lakóhelyű gyermekek részére a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/c. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetést, azaz a déli meleg főétkezést 2020. június 16. napjától 2020. augusztus 31. napjáig ingyenesen biztosítja.
A szünidei étkezést a honlapról letölthető, vagy a Nyáregyházi Polgármesteri Hivataltól a 06 (29) 690-180 telefonszámon kérhető nyomtatványon kell igényelni. Az aláírt kérelmet a mellékletekkel együtt az igazgatas@nyaregyhaza.hu címre kell megküldeni, vagy a Hivatal bejáratánál elhelyezett levélszekrényben kell elhelyezni.
A kérelmeket Nyáregyháza Nagyközség polgármestere bírálja el, és a döntésről értesítést küld a kérelemben megadott e-mail címre.

Tájékoztató

Kategória: 
Nyitott kerékpársáv

Nyáregyháza belterületén a készülő kerékpársávok burkolatjel festését 2020.05.26-án végzi a kivitelező cég.

Ezen a napon reggel 7 és este 5 óra között az út mellett kialakított parkolóhelyek szakaszosan lezárásra kerülnek és a parkolóhelyeken a megállás időszakosan nem lesz lehetséges.

 

Kérjük, hogy a közlekedés során figyeljék a lezárásokat és gépjárművel ne hajtsanak keresztül a lezárt területeken.

Tájékoztató a veszélyhelyzetben meghozott intézkedésekről

Kategória: 
Covid-19

Tájékoztatjuk a lakosságot az érvényben lévő, és a veszélyhelyzetben 2020.05.20-án meghozott további intézkedésekről:

• A Nyáregyházi Napsugár Óvoda továbbra is kizárólag napközbeni felügyeletet biztosít a közzétett tájékoztató szerint, az intézményben nem biztosított az óvodai nevelés a rendkívüli szünet időtartama alatt.

• Az óvodás- és iskoláskorú gyermekek részére a napi főétkezést (ebédet) továbbra is csomagolt formában, kiszállítással biztosítjuk június 15-ig. Ezt követően a szünidei gyermekétkeztetés a korábban kialakított rend szerint történik.

• A polgármesteri hivatalban a személyes ügyfélfogadás továbbra is szünetel.

• A szájmaszk viselésére vonatkozó önkormányzati rendelkezés 2020. május 23-tól visszavonásra kerül. A továbbiakban a központi szabályokat kell betartani, tekintve hogy a 168/2020. (IV. 30.) Kormány rendelet előírja az üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk, sál, kendő) viselését.

• A felsőnyáregyházi „Tófenék” játszótér 2020. május 21-től ismét használható, az alsónyáregyházi pedig – a szükséges karbantartási munkálatok elvégzését követően – 2020. június 6-tól vehető ismét birtokba.

• A Kovács István Művelődési Házat és az Idősek Napköziotthonát továbbra sem biztosítjuk rendezvények, összejövetelek megtartásához.

• A Baranyi Ferenc Könyvtár és a Kaszner Margit Múzeum továbbra is zárva tart.

• Az önkormányzati kisbusz szolgáltatás továbbra is szünetel.

• Továbbra is érvényben van az a kormányzati rendelkezés, miszerint a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet kizárólag 9.00 óra és 12.00 óra között látogathatja, és a korhatár alattiak ezen időtartam alatt nem.

• A vendéglátóhelyeken (pl. étterem, kávézó, cukrászda, büfé, presszó) megengedett a tartózkodás és a fogyasztás az asztaltársaságonként értendő legalább 1,5 méter védőtávolság megtartása mellett.

Óvodai napközbeni felügyelet

Kategória: 

Tájékoztató a 40/2020. (III. 11.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt érvényben lévő rendkívüli szünetben biztosított óvodai napközbeni felügyeletről: Az óvodai ügyeletet munkanapokon azon fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek a szülője vagy más törvényes képviselője igényli. Az ügyeletet a Nyáregyházi Napsugár Óvoda nyitvatartási idejében reggel 6 órától 17 óráig biztosítja.

 

Oldalak

Subscribe to RSS - Önkormányzat