2020.07.08, szerda
 • Nagyítás
 • Kicsinyítés
 • Általános
 • Akadálymentes változat

Tanyagondnok munkakör betöltésére pályázatot hirdetünk

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanyagondnoki szolgáltatás feladatainak ellátása Nyáregyháza külterületi és szükség szerint belterületi részein a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a szakmai programban foglaltak szerint. A munkakör jellegéből adódóan a munkavégzés helye változó.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, tanyagondnoki végzettség, vagy a képzésen való részvétel vállalása
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
 • egészségügyi alkalmasság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jó helyismeret,
 • empátia és kapcsolatteremtő képesség az idősekkel.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • elképzeléseinek megfogalmazása a falugondnoki szolgálat működéséről
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,
 • a pályázó arra irányuló nyilatkozata, hogy kéri-e a pályázat zárt ülésen való tárgyalását,
 • falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkésőbb a tanyagondnoki szolgálat működésének kezdő időpontjától tölthető be, várhatóan 2019. március 1-től.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Sándor polgármester nyújt, a +36 29 690 180 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Tanyagondnok.

 

vagy

 

 • Személyesen: Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal titkársága, 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

 

Cimlapról lekerülés dátuma: 
kedd, 2018, december 18 - 09:26